Други

Изграждане на метални конструкции и различни устройства към тях за технологично окомплектоване на различни машини и участъци от технологични линии.