Отлепващ транспортьор

Този тип транспортьори служи за отлепване на тункваните изделия от лентата на охлаждащия тунел. След като се отлепят, могат да бъдат взети за опаковане.