Платформа и вибробункер с двупътна клапа

В този случай, вибробункера служи за зареждане с насипен продукт на опаковъчна машина. Двупътна клапа позволява поставянето на втора опаковъчна машина.