Сборник за крем или кувертюр 500 л.

Представлява отопляем съд с бъркалка. Служи за поддържане в течно състояние на крем или кувертюр. Може да бъде стационарен или на рама с колела. Ако към него бъде подвързана отопляема помпа може да подава крема или куветюра автоматично към тункмашина.