Транспортна система с пластинчата верига

Може да бъде изпълнен с различен вид пластинчата верига според изискванията на клиента. Точно този вид верига се използва обикновено за пренасяне на консерви, бутилки и други подобни. Не са подходящи за пренасяне на насипен продукт.